top of page

Trienniumgruppen

Trienniumgruppen är företagsgrupp som arbetar inom fastighetsrelaterade tjänster, vår kärnaffär är att tekniskt förvalta och sköta om andras fastigheter samt ge service till våra kunder och deras kunder inom fastigheterna.

Trienniumgruppen består idag av följande företag:

Triennium Fastighetsentreprenad AB, som är moderbolag i gruppen. Du kan läsa mer om bolaget på denna sidan, www.triennium.se

Triennium Stockholm AB, du kan läsa mer om bolaget på denna sidan, www.triennium.se

Triennium Syd AB, du kan läsa mer om bolaget på denna sidan, www.triennium.se

Fastighets Competens i Norrland AB, du kan läsa mer om bolaget på www.fastighetscompetens.se

JM Städservice AB, du kan läsa mer om bolaget på www.jmstadservice.se

Svensk Stenteknik AB, du kan läsa mer om bolaget på www.svenskstenteknik.se

Green Clean Sverige AB, du kan läsa mer om bolaget på www.greencleansverige.se

bottom of page