Trienniumgruppen tar över skötseln av Bromma Blocks.

Bromma Blocks består av 55000 kvm handelsyta och Trieniumsgruppen handhar från 180401 den tekniska förvaltningen av området. Bromma Blocks är i en expansiv fas med mycket om- och nybyggnation inom de närmsta åren.


Mars 2018

trienniumgruppen_white__5x.png

Triennium Fastighetsentreprenad AB

Box 66 (besök Atlasgatan 7, Gävle)

801 02  Gävle

+46 26 14 55 80

©2021 by Trienniumgruppen. Created by Exsys