top of page

Trienniumgruppen tar över skötseln av Bromma Blocks.

Bromma Blocks består av 55000 kvm handelsyta och Trieniumsgruppen handhar från 180401 den tekniska förvaltningen av området. Bromma Blocks är i en expansiv fas med mycket om- och nybyggnation inom de närmsta åren.


Mars 2018

Senaste inlägg

Visa alla

För att få ett bättre fokus i regionen Östergötland, Västra Götaland samt norra Småland startar vi Triennium Mitt. vVD och operativs ansvarig för verksamheten kommer bli Jimmy Andersson, tidigare egen

bottom of page