Trienniumgruppen med FastighetsCompetens startar verksamhet i Örnsköldsvik.

Tillsammans med en kund tar FastighetsCompetens över personal då kunden förvärvar ett betydande bestånd i Ö-vik. Det är ett stort förtroende att få följa med kunden i deras expansion och en bra brygga för vår fortsatta geografiska expansion.


Juni 2017

trienniumgruppen_white__5x.png

Triennium Fastighetsentreprenad AB

Box 66 (besök Atlasgatan 7, Gävle)

801 02  Gävle

+46 26 14 55 80

©2021 by Trienniumgruppen. Created by Exsys