top of page

Trienniumgruppen med FastighetsCompetens startar verksamhet i Örnsköldsvik.

Tillsammans med en kund tar FastighetsCompetens över personal då kunden förvärvar ett betydande bestånd i Ö-vik. Det är ett stort förtroende att få följa med kunden i deras expansion och en bra brygga för vår fortsatta geografiska expansion.


Juni 2017

Senaste inlägg

Visa alla

För att få ett bättre fokus i regionen Östergötland, Västra Götaland samt norra Småland startar vi Triennium Mitt. vVD och operativs ansvarig för verksamheten kommer bli Jimmy Andersson, tidigare egen

bottom of page