Triennium köper FastighetsCompetens i Sundsvall AB

I och med köpet av FastighetsCompetens utökar Triennium-gruppen sitt geografiska område och förstärker ytterligare vår kompetens inom fastighetsservice. FastighetsCompetens har ett starkt fäste på sin lokala marknad och mycket goda kundrelationer. Vi hälsar våra nya kunder och kollegor varmt välkomna!


December 2015

trienniumgruppen_white__5x.png

Triennium Fastighetsentreprenad AB

Box 66 (besök Atlasgatan 7, Gävle)

801 02  Gävle

+46 26 14 55 80

©2021 by Trienniumgruppen. Created by Exsys