Triennium Fastighetsentreprenad vinner upphandling av grässkötsel i Gävle.

Uppdraget innebär att Triennium kommer sköta stora delar av de kommunala gräsytorna i Gävle med omnejd. Uppdraget kommer ge ytterligare ett par arbetstillfällen under sommarhalvåret. Uppdraget avser 2+1+1 år.


April 2018

trienniumgruppen_white__5x.png

Triennium Fastighetsentreprenad AB

Box 66 (besök Atlasgatan 7, Gävle)

801 02  Gävle

+46 26 14 55 80

©2021 by Trienniumgruppen. Created by Exsys