Triennium förvärvar Adriana Fastighetsservice AB i Stockholm

Som ett led i att förstärka vår organisation i stockholmsområdet förvärvas Adriana Fastighetsservice AB. Tillsammans med vår befintliga Stockholmsverksamhet kommer vi nå en kritisk massa i Stockholm, vilket gör oss avsevärt mer intressanta som samarbetspart inom stockholmsområdet.


Februari 2017

trienniumgruppen_white__5x.png

Triennium Fastighetsentreprenad AB

Box 66 (besök Atlasgatan 7, Gävle)

801 02  Gävle

+46 26 14 55 80

©2018 by Trienniumgruppen. Created by Exsys