top of page

Lidl utökar samarbetet med Triennium

Under april månad får Triennium ansvaret för den yttre skötseln runt butiker i Närke och Värmland. Det omfattar i dagsläget runt 10 butiker. Lidls butiksnät byggs kontinuerligt ut och omfattar idag runt 200 butiker totalt.

- Det är mycket roligt att få utökat förtroende från Lidl. Vi upplever Lidl som en intressant samarbetspart med högt ställda målsättningar och en genomarbetad struktur.


Senaste inlägg

Visa alla

För att få ett bättre fokus i regionen Östergötland, Västra Götaland samt norra Småland startar vi Triennium Mitt. vVD och operativs ansvarig för verksamheten kommer bli Jimmy Andersson, tidigare egen

bottom of page