Lidl utökar samarbetet med Triennium

Under april månad får Triennium ansvaret för den yttre skötseln runt butiker i Närke och Värmland. Det omfattar i dagsläget runt 10 butiker. Lidls butiksnät byggs kontinuerligt ut och omfattar idag runt 200 butiker totalt.

- Det är mycket roligt att få utökat förtroende från Lidl. Vi upplever Lidl som en intressant samarbetspart med högt ställda målsättningar och en genomarbetad struktur.


trienniumgruppen_white__5x.png

Triennium Fastighetsentreprenad AB

Box 66 (besök Atlasgatan 7, Gävle)

801 02  Gävle

+46 26 14 55 80

©2018 by Trienniumgruppen. Created by Exsys