top of page

Affärsidé Vision

Vår vision är att vi vara en heltäckande leverantör inom fastighetsrelaterade tjänster. Vi skall vara proaktiva i vårt agerande och tillsammans med vår uppdragsgivare skapa en fastighet med nöjda hyresgäster och där långsiktigt värde skapas.

 

Vår målsättning är att ligga i utvecklingens framkant, men aldrig släppa vikten av det personliga mötet mellan människor.

 

Vi har utveckling och tillväxt i våra gener, samtidigt vet vi att det är våra kunder och våra kunders kunder som styr vår utveckling och tillväxt. Utan goda omdömen och referenser utvecklas  vi inte.

 

Vår organisation skall kännetecknas av decentraliserat beslutsfattande nära våra kunder och deras kunder, allt för att kunna agera snabbt. Våra kollegor skall känna företagets förtroende och ha ett starkt ansvarstagande i sitt agerande. Vi ser intern utveckling som en viktig resurs i vår fortsatta resa.

Affärsidé

Att med seriöst och professionellt affärsmannaskap och brett tekniskt kunnande skapa mervärde för våra kunder.

Våra kunders kunder, hyresgästen, ska även vi betrakta och bemöta som vår egen kund.

robert-wiedemann-195099-unsplash.jpg
clark-tibbs-367075-unsplash.jpg

Mål

Att med hög kvalitet fortsätta vår expansion och tillväxt helt styrd av att vi får nya och fördjupade förtroenden.

 

Vi skall kunna agera på riksnivå, men alltid med ett lokalt engagerat management som känner den lokala marknaden och dess betingelser.

bottom of page