nyheter

Maj, 2018

Trienniumgruppen omorganiserar för att säkerställa framtida utvecklingskapacitet.

Trienniumgruppen omorganiserar för att säkerställa framtida utvecklingskapacitet, detta innebär dels att Andreas Eriksson tillträder som vice VD på Triennium Fastighetsentreprenad AB, Andreas skall ha det operativa ansvaret för Triennium Fastighetsentreprenads verksamhet. VD skall framgent arbeta mer med koncernens utveckling i dotterbolagen samt framtida förvärv.

I dotterbolaget Adriana Fastighetsservice AB tillträder Gustav Halling som vice VD, detta för att underlätta och säkerställa vår expansion inom stor Stockholmsområdet. Gustav fortsätter som kundansvarig för vissa av gruppens nyckelkunder.

Maj, 2018

Triennium Fastighetsentreprenad vinner upphandling avseende yttre skötsel åt Gavle Drift och Service AB (GDS).

Triennium har innehaft delar av uppdraget tidigare men nu vunnit upphandlingen avseende helheten och uppdraget är på 2+1+1 år.

April, 2018

Triennium utökar samarbetet med Svenska Vårdbyggen.

Triennium utökar samarbetet med Svenska Vårdbyggen med 2 fastigheter, dels i Uppsala och dels i StorStockholm.

April, 2018

Triennium utökar samarbetet med ESTEA.

Triennium utökar samarbetet med ESTEA och tar över förvaltningen av Store Mans, delar av gamla Långbro Sjukhus. Samarbetet med ESTEA innefattar cirka 10 fastigheter fördelat från Gävle i norr till Stockholm i söder.

April, 2018

Triennium Fastighetsentreprenad vinner upphandling av grässkötsel i Gävle.

Uppdraget innebär att Triennium kommer sköta stora delar av de kommunala gräsytorna i Gävle med omnejd. Uppdraget kommer ge ytterligare ett par arbetstillfällen under sommarhalvåret. Uppdraget avser 2+1+1 år.

Mars, 2018

Trienniumgruppen tar över skötseln av Bromma Blocks.

Bromma Blocks består av 55000 kvm handelsyta och Trieniumsgruppen handhar från 180401 den tekniska förvaltningen av området. Bromma Blocks är i en expansiv fas med mycket om- och nybyggnation inom de närmsta åren.

December, 2017

Triennium Fastighetsentreprenad AB anställer ny blivande platschef i Gävle.

Håkan Johansson kommer från Gavle Drift & Service AB där han arbetat som ansvarig för driftgruppen. Vi ser rekyteringen av Håkan som en mycket viktig pusselbit i vår fortsatta organisationsutveckling.

Juni, 2017

Trienniumgruppen med FastighetsCompetens startar verksamhet i Örnsköldsvik.

Tillsammans med en kund tar FastighetsCompetens över personal då kunden förvärvar ett betydande bestånd i Ö-vik. Det är ett stort förtroende att få följa med kunden i deras expansion och en bra brygga för vår fortsatta geografiska expansion.

Maj, 2017

Triennium får uppdrag i Västerås.

Tillsammans med befintlig kund tar vi nu över driften av Sigmahuset i Västerås centrum. Det är roligt att vi får förtroendet att följa med våra kunder i deras expansion, Sigma-huset är en kontors- och butiks-fastighet om cirka 20.000 kvm.

Feb, 2017

Triennium förvärvar Adriana Fastighetsservice AB i Stockholm.

Som ett led i att förstärka vår organisation i stockholmsområdet förvärvas Adriana Fastighetsservice AB. Tillsammans med vår befintliga Stockholmsverksamhet kommer vi nå en kritisk massa i Stockholm, vilket gör oss avsevärt mer intressanta som samarbetspart inom stockholmsområdet.

Oktober, 2016

Triennium vinner upphandling åt Newsec

Triennium utökar samarbetet med Newsec på 20 st. fastigheter i Mellansverige. Beståndet består främst av fastigheter innehållande dagligvaruhandel som sträcker sig från Storfors i väst till Bålsta i öst och Orsa i norr.
- Ett spännande tillskott till vår verksamhet och ett bevis på att vi är en stark aktör i Mellansverige. Dessa fastigheter delas mellan fyra av våra platskontor: Dalarna, Västmanland, Stockholm och Gävle. I skötseln ingår både teknisk förvaltning och yttre skötsel. Vi gör vårt bästa för att fastighetsägare och hyresgäster ska trivas och hoppas på ytterligare tillskott i detta bestånd.

Maj, 2016

Triennium vinner upphandling

Triennium har tecknat avtal om yttre skötsel åt Markbyggarna i Gävle. Upphandlingen gäller yttre skötsel av Hedesunda, Bergby, Norrsundet med flera.
- Det är roligt att vi får fortsatt förtroende att sköta dessa områden samt att vi kan utöka vårt samarbete med Markbyggarna. Vi ser den yttre miljön som ett mycket viktigt element för trivseln i områden och kommer göra vårt bästa för att brukarna och boende skall trivas.

April, 2016

Triennium förvärvar spännande städbolag med miljöinriktning

Med start april blev Creen Clean i Gävle AB en del av Triennium-gruppen. Med förvärvet förstärker vi vårt erbjudande till hemstäd-sektorn. Green Clean är ett ungt företag med inriktning på miljöinriktad städning i hem. Bolaget startades av två entreprenörer, varav en kommer att fortsätta inom gruppen. Vi hälsar våra nya kunder och kollegor varmt välkomna!

December, 2015

Triennium köper FastighetsCompetens i Sundsvall AB

I och med köpet av FastighetsCompetens utökar Triennium-gruppen sitt geografiska område och förstärker ytterligare vår kompetens inom fastighetsservice. FastighetsCompetens har ett starkt fäste på sin lokala marknad och mycket goda kundrelationer. Vi hälsar våra nya kunder och kollegor varmt välkomna!